DOŚWIADCZENIE

no-image
02Sie
W dzisiejszej Rzeczpospolitej komentarz adwokata Bartosza Kocińskiego na temat prawidłowej interpretacji art. 256 k.k. dotyczącego propagowania faszyzmu. ...
Read More
Zwolnienie z podatku do 26 roku życia
31Lip
Zostały wprowadzone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Już od 1. sierpnia osoby, które nie ukończyły 26. roku życia mogą domag...
Read More
Czy można ubezwłasnowolnić uzależnionego członka rodziny?
24Lip
Czy można ubezwłasnowolnić uzależnionego członka rodziny. Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje ubezwłasnowolnień: całkowite i częściowe. Ubezwłasn...
Read More