Z reguły konsumentom wydaje się, że mają takie same uprawnienia bez względu na to, czy kupują daną rzecz w sklepie stacjonarnym czy też w sklepie internetowym. Niestety, ale osoby, które myślą w ten sposób żyją w błędnym przekonaniu, bowiem o wiele więcej przywilejów mają konsumenci, którzy kupują towar tzw. „w sieci”.

Zakup i zwrot towaru przez Internet

W przypadku zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym, prawo przyznaje konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zakupu w ciągu 14 dni od odebrania rzeczy. Powód zwrotu nie ma żadnego znaczenia. Sprzedawca obowiązany jest zwrócić cenę towaru oraz koszt przesyłki (tylko do wysokości najtańszej przesyłki oferowanej przez dany sklep internetowy). Sprzedawca nie może żądać od konsumenta aby zwrot towaru nastąpił w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem lub fakturą. Jeżeli jednak zakupiony towar ulegnie uszkodzeniu, to sprzedawca uprawniony jest do tego, by wystąpić wobec konsumenta z żądaniem zapłaty odszkodowania za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy.

Warto poddać analizie także sytuację, w której klient wybiera jako sposób dostawy odbiór osobisty w sklepie. Jeżeli konsument wybiera wspomnianą powyżej opcję dostawy, a samego zakupu dokonuje przez Internet, to taka umowa wciąż stanowi umowę zawieraną na odległość. Trzeba jednak być uważnym, ponieważ jeżeli dokonujemy internetowej rezerwacji towaru (a więc nie zakupu), który mamy odebrać w sklepie stacjonarnym, to w takim wypadku umowa nie jest zawierana przez Internet, a w sklepie stacjonarnym.

Zakup i zwrot towaru w sklepie stacjonarnym

W obecnym stanie prawnym sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu towaru niewadliwego zakupionego w sklepie stacjonarnym. Wprowadzenie takiego przywileju jest więc dobrą wolą sprzedawcy. Często jednak sklepy ze względów wizerunkowych oraz ze wzgląd na konkurencję, oferują możliwość zwrotu zakupionego wcześniej towaru. Warunki takiego zwrotu ustalane są przez samego sprzedawcę (brak regulacji w tym zakresie). Z tego powodu, iż to sprzedawca ustala warunki zwrotu, to może on żądać od klienta dołączenia paragonu, czy też faktury.
Sprzedawca w sklepie stacjonarnym może także zastrzec, iż towary przecenione nie podlegają zwrotom, co w przypadku sklepu internetowego z pewnością zostałoby uznane za klauzulę niedozwoloną.

Rękojmia towaru zakupionego w sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym

W sklepach często możemy dostrzec kartki, których treść stanowi, iż „Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się”. Jednak czy aby na pewno zapis taki jest zgodny z prawem?
Otóż, jeżeli zakupiony towar obarczony jest wadą fizyczną lub prawną, to konsumentowi zawsze przysługuje możliwość skorzystania z rękojmi ( art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego). Przepisy dotyczące rękojmi mają zastosowanie zarówno do umów, które zawierane są w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepach internetowych. Co do zasady, sprzedawca z tytułu rękojmi odpowiedzialny jest 2 lata od daty wydania rzeczy kupującemu, chyba, że towar był używany – wówczas sprzedawca może ograniczyć swoją odpowiedzialność do roku.