Czym jest groźba karalna?

Groźba karalna to przestępstwo opisane w art. 190 Kodeksu karnego. Artykuł ten stanowi w swej treści, iż: „ § 1 Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełnio...
Jeden z moich uniwersyteckich nauczycieli zwykł mawiać, że jego klienci nie potrzebują pełnomocnika, im potrzebny jest cudotwórca. Mając w pamięci te słowa, podchodzimy indywidualnie do każdej powierzonej sprawy, szukając w niej nieszablonowych i niebanalnych rozwiązań. Unikając szt...