Zdania na temat używania lewego kierunkowskazu na rondzie od lat są podzielone. Brak jednoznacznie brzmiących przepisów skutkuje tym, że różne szkoły w tym zakresie stosują nawet profesjonalni instruktorzy nauki jazdy. W gąszczu ciągłych zmian przepisów prawa o ruchu drogowym oraz zasad egzaminowania, także kursantowi trudno zrozumieć tę kwestię. Zwłaszcza, jeśli od tego elementu zależy zdanie egzaminu na prawo jazdy…

W praktyce interpretacja przepisów jest niejednolita także w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego – uprawnionych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. W jednych Ośrodkach używanie kierunkowskazu „w lewo” przed wjazdem i w trakcie jazdy po rondzie traktowane jest jako błąd – zasygnalizowanie manewru w ten sposób może skończyć się oblanym egzaminem. W innych, natomiast, wręcz przeciwnie – to brak sygnalizacji w wyżej opisanej sytuacji jest w ocenie egzaminatora równoznaczne z zachowaniem niezgodnym z przepisami. Czy zatem możemy w ogóle określić, która postawa jest prawidłowa?

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – tak! Wszystko zaczęło się od oblanego egzaminu. Po „wykorzystaniu” przez egzaminowanego pierwszego błędu, egzaminator częstochowskiego WORD-u uznał, że niewłączenie lewego „migacza” przed rondem było drugim błędem egzaminowanego. Zgodnie z procedurą, drugi błąd skutkuje niezaliczeniem egzaminu. Egzaminowany nie dał jednak za wygraną – w końcu sprawa trafiła do Marszałka Województwa. Ten uznał, że egzaminator nie powinien był nie zaliczyć egzaminu. Jego zdanie podzieliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze, podtrzymując decyzję Marszałka Województwa. Egzaminator – przekonany jednak o swojej racji, zaskarżył tę decyzję do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Giwicach w wyroku z 3 listopada 2016 r. orzekł, że „w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie może sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem”. Sąd dodał, że sygnalizacja lewym kierunkowskazem jest dozwolona na rondzie tylko, jeśli posiada ono co najmniej dwa pasy ruchu – do jego zmiany.

Na podobnym stanowisku, co WSA w Gliwicach, stanął niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Ten w wyroku z 25 stycznia 2018 r. uznał, że decyzja o przerwaniu egzaminu była błędna, dlatego że „Dojeżdżając do ronda egzaminowany nie wykonywał bowiem manewru zmiany kierunku jazdy. W tych warunkach zasygnalizowanie tego manewru lewym kierunkowskazem nie było wymagane”.

Oczywiście, nie ulega wątpliwości, że prawidłowe sygnalizowanie zjazdu ze skrzyżowania to użycie prawego kierunkowskazu przed zjazdem, którym rondo chcemy opuścić. Używanie natomiast kierunkowskazu „w lewo” podczas poruszania się na rondzie należy uznać za niewłaściwe. Przytoczone powyżej przełomowe wyroki mogą doprowadzić do zakończenia sporu i ujednolicenia sposobu oceniania egzaminów przez WORD-y w całej Polsce.

Wyrok WSA w Gliwicach z dn. 2016-11-03 II SA/Gl 888/16
Wyrok WSA w Lublinie z dn. 2018-01-25 III SA/Lu 326/17

Autor: Mateusz Marchewka