Zgodnie z proponowanymi przez Radę Ministrów zmianami w Kodeksie Rodzinnym
i Opiekuńczym, po ich uchwaleniu dostępna będzie nowa forma świadczenia alimentacyjnego czyli tzw. „alimenty natychmiastowe”. Zgodnie z projektem, będą one możliwe tylko dla tych dzieci, które przed wejściem w życie proponowanej ustawy nie występowały o zasądzenie alimentów.

Ich wysokość ma stanowić od 38 do 24% kwoty przeliczeniowej na jedno lub kolejne dziecko pochodzące od tych samych rodziców. Wniosek o wypłacenie „alimentów natychmiastowych” ma być składany na jednym, prostym formularzu oraz być rozpatrywany przez referendarza sądowego w ciągu kilku dni.

Wysokość kwoty przeliczeniowej, stanowiącej podstawę wyliczenia kwoty świadczenia, ma ogłaszać corocznie w Monitorze Polskim Minister Sprawiedliwości.  W zamyśle ustawodawcy ma ona stanowić dwukrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zakładanego na kolejny rok, podzieloną przez konkretną liczbę i współczynnik dzietności ogłaszany przez GUS za rok ubiegły.  Wobec tego obecna kwota przeliczeniowa to 1304 zł i 35 gr, przy czym wysokość świadczeń alimentacyjnych będzie zaokrąglana do pełnych złotych.

Na koniec należy zauważyć fakt, iż pomimo wprowadzenia nowej formy alimentów, dochodzenie ich w dotychczasowej wersji wciąż będzie możliwe.

 

Autor: Dominik Majczak