15 marca tego roku Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie Karnym dodając do niego art. 306a. Na jego podstawie osobie, która zmienia wskazanie drogomierza lub w inny sposób ingeruje w poprawność jego pomiaru, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku tzw. „mniejszej wagi”, sankcja karna została obniżona do 2 lat.

Zmiany te, w zamyśle ustawodawcy mają zlikwidować proceder zaniżania wskazań licznika przebiegu całkowitego w pojeździe mechanicznym, który uchodzi obecnie za bezkarny, a bardzo często poprzedza sprzedaż samochodu i ma na celu „wytargowanie” wyższej ceny od kupującego.

Ustawa zezwala jednak na wymianę licznika samochodowego w wyjątkowych sytuacjach, a więc np. z powodu awarii czy zalecenia diagnosty po przeglądzie technicznym. Wówczas należy pamiętać, że kierowca został zobowiązany, aby zgłosić ten fakt na piśmie do stacji kontroli pojazdów, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu wymiany, wraz z podaniem przyczyny i datą wymiany licznika. Jeśli tego nie zrobi, wówczas  grozi mu  grzywna w kwocie do 3000 złotych. Wzór takiego zawiadomienia określi w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości.

W projekcie zaznaczono, że „licznik przebiegu całkowitego pojazdu” obejmuje zarówno licznik dokonujący pomiaru w kilometrach lub milach (w przypadku samochodów pochodzących z zagranicy), jak również ten dokonujący pomiaru w motogodzinach (np. ciągnikach rolniczych). Wszelkie dane dotyczące wymiany licznika, wraz z jego ówczesnym wskazaniem będą zgłaszane przez diagnostę do centralnej ewidencji pojazdów.

Opisane zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni.

 

Autor: Dominik MAJCZAK