Uznanie za zmarłego

Zaginięcie osoby, zwłaszcza z kręgu najbliższych pozostaje niewątpliwie zdarzeniem traumatycznym. Z czasem, kiedy powoli przyzwyczajamy się do nowej sytuacji, staramy się uregulować wszystkie kwestie związane z osobą zaginioną i „wyprostować” zaistniałą sytuację prawną, która...

Nowe dowody osobiste

Dowód osobisty to podstawowy dokument obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który poświadcza jego tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Zobowiązany do jego posiadania jest każdy pełnoletni obywatel RP. Od dnia 4 marca 2019 r. do powszechnego użytku wszedł nowy typ tego dokumentu. Chodzi ...