Rodzaje testamentów

Testament, zwany też „ostatnią wolą” zmarłego jest prawną formą rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Osoba która go sporządza musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Wynika z tego, że nie może go spisać ktoś, kto cierpi na chorobę wyłączając...