Komentarz do art 256 k.k.

W dzisiejszej Rzeczpospolitej komentarz adwokata Bartosza Kocińskiego na temat prawidłowej interpretacji art. 256 k.k. dotyczącego propagowania faszyzmu. https://www.rp.pl/Media/190809902-Czy-publiczny-nadawca-propaguje-faszyzm.html?fbclid=IwAR1S-2sVI3puRSSjquXybbNgMOBeuyh3KMqabU-Hl7-pQqZBAB5X...