Bartosz Kociński, adwokat

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego.

Autor kilku publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych warszawskich kancelarii, gdzie obsługiwał zarówno duże podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne.

Specjalizuje się w sprawach karnych i spółdzielczych. Ponadto w kręgu jego zainteresowań pozostaje szeroko pojęte prawo cywilne, rodzinne, administracyjne i gospodarcze. W codziennej pracy podejmuje się obrony w postępowaniach karnych, reprezentuje osoby fizyczne, jak i obsługuje kompleksowo duże podmioty gospodarcze.

 

Piotr Łuczak, radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi prawnej małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dużych grup kapitałowych funkcjonujących m.in. w branży handlowej, budowlanej oraz ubezpieczeniowej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie ubezpieczeń. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z udziałem przedsiębiorców przed sądami powszechnymi. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w znanej i renomowanej krakowskiej kancelarii prawnej, a także w trakcie pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydziale IV Gospodarczym oraz Wydziale VIII Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
_
_
 Adrian Tomczyk, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego.

W 2011 r. zdał egzamin wstępny na aplikację komorniczą i podjął pracę w kancelarii komorniczej.

Po zdobyciu doświadczenia w zakresie egzekucji, odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie i w 2017 r. zdał zawodowy egzamin adwokacki.

Doświadczenie i wiedza zdobyte podczas pracy w kancelarii komorniczej pozwoliły mu  zostać ekspertem  w zakresie windykacji należności.
Adwokat Adrian Tomczyk swoją aktywność zawodową koncentruje wokół szeroko rozumianego prawa gospodarczego, posiada bogate doświadczenie we współpracy z biznesem. Sprawnie redaguje i skutecznie negocjuje kontrakty handlowe. Jego pasją jest prawo i sport. Skutecznie łączy te dziedziny udzielając pomocy prawnej związkom sportowym, klubom sportowym, zawodnikom, trenerom, menedżerom i innym osobom  związanym ze sportem. Reprezentuje interesy sportowców przy zmianie przynależności klubowej. Jest autorem pracy magisterskiej traktującej o prawie zawodnika do własnego wizerunku w sporcie zawodowym.