Orły prawa 2019

Nasza Kancelaria otrzymała kolejne prestiżowe wyróżnienie zostając laureatem zestawienia Orły Prawa 2019. Wyróżnienie tym ważniejsze, że przyznawane na podstawie oceny Klientów. Do plebiscytu Orły Prawa nie zgłaszaliśmy się sami, tylko zostaliśmy dostrzeżeni przez kapitułę pleb...

Prosta Spółka Akcyjna

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza do polskiego porządku prawnego tzw. prostą spółkę akcyjną. Młodzi przedsiębiorcy oraz start-upy będą mogli skorzystać z nowoczesnej i elastycznej formy prowadzenia działalności, która ma ułatwić pozyskiwanie kapitału. Jedną z naj...

Komentarz do art 256 k.k.

W dzisiejszej Rzeczpospolitej komentarz adwokata Bartosza Kocińskiego na temat prawidłowej interpretacji art. 256 k.k. dotyczącego propagowania faszyzmu. https://www.rp.pl/Media/190809902-Czy-publiczny-nadawca-propaguje-faszyzm.html?fbclid=IwAR1S-2sVI3puRSSjquXybbNgMOBeuyh3KMqabU-Hl7-pQqZBAB5X...

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia

Zostały wprowadzone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Już od 1. sierpnia osoby, które nie ukończyły 26. roku życia mogą domagać się od swoich pracodawców zaliczek, które są odprowadzane na poczet podatku dochodowego. Z nowych unormowań wnika, że wolne od pod...

Zakaz badań alkomatem przez pracodawców

Zgodnie z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowi z dnia 26. października 1982r. pracodawca ma obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika pod wpływem alkoholu. Do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości z dnia 1. lipca 2011r. pracodawca, kierownik zak...

Rodzaje testamentów

Testament, zwany też „ostatnią wolą” zmarłego jest prawną formą rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Osoba która go sporządza musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Wynika z tego, że nie może go spisać ktoś, kto cierpi na chorobę wyłączając...