Uznanie za zmarłego

Zaginięcie osoby, zwłaszcza z kręgu najbliższych pozostaje niewątpliwie zdarzeniem traumatycznym. Z czasem, kiedy powoli przyzwyczajamy się do nowej sytuacji, staramy się uregulować wszystkie kwestie związane z osobą zaginioną i „wyprostować” zaistniałą sytuację prawną, która...

Nowe dowody osobiste

Dowód osobisty to podstawowy dokument obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który poświadcza jego tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Zobowiązany do jego posiadania jest każdy pełnoletni obywatel RP. Od dnia 4 marca 2019 r. do powszechnego użytku wszedł nowy typ tego dokumentu. Chodzi ...

Do pięciu lat więzienia za „przekręcenie” licznika

15 marca tego roku Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie Karnym dodając do niego art. 306a. Na jego podstawie osobie, która zmienia wskazanie drogomierza lub w inny sposób ingeruje w poprawność jego pomiaru, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku tzw. „mniejszej w...

Alimenty natychmiastowe

Zgodnie z proponowanymi przez Radę Ministrów zmianami w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, po ich uchwaleniu dostępna będzie nowa forma świadczenia alimentacyjnego czyli tzw. „alimenty natychmiastowe”. Zgodnie z projektem, będą one możliwe tylko dla tych dzieci, które przed wejściem...

Nie takie RODO straszne…

Czym jest RODO? RODO to unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, czyli akt prawa unijnego, który będzie obowiązywał we wszystkich krajach Unii Europejskiej – w tym w Polsce. Wchodzi w życie 25 maja 2018 r. i dotyczy praktycznie każdego z nas – ponieważ w zamierzeniu ...